network improvisation: Duo fatale meets Samuel Dühsler                                                      back to projects 


JOPO
 sax, bass-clarinet

Ingeborg Poffet e-acco, voice, perc

Samuel Dühsler drums, perc

concert 27.09.2019 Alter Zoll, Basel:

concert 17.12.2017 Musikerkstatt Basel